1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Priprava na izpit iz zdravstvenih vsebin za zdravilce

Anatomija in fiziologija – Interna medicina s patologijo – Prva pomoč – Vzgoja za zdravo življenje in higiena

 Prva pomoč - Vzgoja za zdravo življenje in higiena - 25. in 26. avgusta 

Uspešno opravljen izpit iz medicinskega predmetnika je po veljavnem Zakonu o zdravilstvu nujen pogoj, da kot zdravilci sploh lahko delamo in obenem eden od pogojev za pridobitev zdravilske licence. Velja za tiste med vami, ki nimate ustrezne zdravstvene izobrazbe. Izpit se opravlja na Ministrstvu za zdravje (http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstveno_varstvo/zdravilstvo/).

Na Akademiji za zdravilstvo ponujamo zelo kakovostno pripravo na ta izpit. Udeleženci našega programa so s predavatelji in gradivom zelo zadovoljni.


 TERMINI, PRIJAVE, PLAČILO 

Celoten program obsega 70 pedagoških ur. Vabljeni na celotni program, lahko pa se udeležite posameznega predmeta ali več izbranih s seznama.

Program se izvede ob zadostnem številu prijavljenih.

Anatomija in fiziologija (33 ped. ur in gradivo) - 30. junija in 1. julija ter 7. in 8. julija 2017
Cena: 300 €
(
petek 17.30-21.00, sobota 8.00-12.30 in 14.00-18.15)

Interna medicina s patologijo (22 ped. ur in gradivo) - 21., 22. in 23. julija
Cena: 200 €
(petek 17.30-21.0
0 in sobota 9.00-13.00, 14.30-18.30, nedelja 9.00-14.30)

Prva pomooč; Vzgoja za zdravo življenje in higiena (15 ped. ur in gradivo) - 25. in 26. avgusta
Prijave do 18. avgusta.
Cena: 155 €
(petek 18.00-21.00, 
sobota 8.30-17.45)

Cena celotnega programa je 655 €. Znesek poravnate v treh obrokih: 1. obrok 300 € do 22. junija; 2. obrok 200 € do 14. julija; 3. obrok 155 € do 18. avgusta. Mogoče je poravnati tudi z enkratnim plačilom s popustom (- 65 €), v znesku 590 €.

Na celotni program se lahko prijavite do 23. junija. Ko bomo prejeli vašo prijavo, vam bomo poslali predračun, ki ga poravnate do 23. junija in s tem potrdite prijavo. Vljudno prosimo, da račun poravnate do datuma valute, saj bomo le tako vedeli, da se boste seminarja zagotovo udeležili. V primeru odjave najkasneje do 23. junija vam del vplačanega zneska vrnemo in obdržimo znesek v vrednosti 30 € za administrativne stroške. V primeru kasnejših odjav vplačanega zneska ne vračamo.


 PREDAVATELJI 

Sodelavci Akademije za zdravilstvo: 

dr. Andrej Gregorčič, univ. dipl. biol. 
Anatomija in fiziologija 
Popelje v skrivnosti in urejenost zgradbe in delovanja človeškega telesa – v anatomijo in fiziologijo, z znanstveno urejenostjo in logičnostjo obenem, z veliko topline in prisrčnega humorja.

Špela Elsayed Fink, dr. medicine 
Interna medicina s patologijo 
Zdravnica Špela Elsayed Fink s svojim bogatim medicinskim znanjem in izkušenostjo ter zdravniškim šarmom predstavi telo v njegovih neravnovesnih in bolezenskih stanjih – njegovo patologijo.

Diplomirana medicinska sestra 
Prva pomoč, Vzgoja za zdravo življenje in higiena 
Medicinska sestra vas nauči prve pomoči, ki naj bi jo prav vsak med nami znal praktično uporabljati, ter vas seznani s temelji vzgoje za zdravo življenje in higieno, ki prav tako sodijo v splošno naravoslovno izobrazbo.


 KJE  

Akademija za zdravilstvo, Inštitut Bion, Stegne 21, Ljubljana (Kako do nas? Klikni tukaj)


 Prijave in informacije 

I:
 info@akademija-zdravilstvo.si 
T: 01-513-11-46 
M: 051-377-388